მაგნიტური გასაღები

ეს მაგნიტური გასაღები განკუთვნილია Stop-lock-ის გასახსნელად. გასაღები არის გამძლე და შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს როგორც ბრელოკი.