საყიდლების ურიკები

MINI Basic 80 ლ

MINI Eko 80 ლ

MINI Glamour 80 ლ

MINI Flock 80 ლ

Samba Basic 130 ლ

Samba Eko 130 ლ

Samba Glamour 130 ლ

MIDI Basic 160 ლ

MIDI Eko 160 ლ

midi all black 160 ლ

MAXI Basic 210 ლ

MAXI Eko 210 ლ

MAXI All Black 210 ლ