ლოჯისტიკური ურიკები

ურიკა MUC 200

ურიკა MUC 300

ურიკა MUC 400

ურიკა T24

ურიკა T25

ურიკა T26B

ურიკა T31B

ურიკა T40

ურიკა SP2

ურიკა SP3

ურიკა SP4

ურიკა SP5

ურიკა SP2 M