სავაჭრო თაროები

კედლის სტენდი H:2210xL:1000xD:1*470+D:5*370

კედლის სტენდი H:2210xL:1000xD:1*370+D:5*300

ორმხრივი სტენდი H:1710xL:1000xD:2*470+D:8*370

ორმხრივი სტენდი H:1710xL:1000xD:2*370+D:8*300

ხილ-ბოსტნეულის სტენდი ჰედერით H:2210xL:1000xD:1*570+D:3*470