კუნძულის ტიპის მაცივარი

Idea WNIWDI-...-05

Idea WNIWDI-...-04e

Everest WNEWDE-...-08e

Everest WNEWDE-...-07e

Everest WNEWDE-...-06e

Everest WNEWDE-...-03e

Everest WNEWDE-...-01e