ჩარჩოს თაროზე სამაგრი მომჭერით

ლითონის მომჭერი ორი ძლიერი პლასმასის სამაგრით ჩარჩოს დასამაგრებლად.

კოდი: 53.0099.1